Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juli 2018

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 161,1 0,3 3,9
Grundbyggnadsarbeten 144,9 0,0 3,5
Jordbyggnadsarbeten 162,4 0,1 2,1
Bergbyggnadsarbeten 158,9 0,2 0,8
Krossarbeten 159,4 0,1 5,2
Beläggningsarbeten 168,0 0,9 14,5
Vattenförsörjningsarbeten 159,7 0,1 4,1
Brobyggnadsarbeten 174,3 0,6 1,4
Skötsel och underhåll 1) 163,3 -0,3 1,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2018, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/07/maku_2018_07_2018-08-23_tau_004_sv.html