Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, april 2019

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,4 -0,0 4,1
Geokonstruktioner 106,4 0,1 2,9
Markkonstruktioner 103,7 0,1 3,4
Bergkonstruktioner 103,4 0,0 2,1
Beläggningar 119,3 -0,9 11,6
Kommunaltekniska system 105,8 0,4 3,4
Betongkonstruktioner 104,8 0,1 2,2
Tekniska och andra system 102,0 0,2 0,8
Krossarbeten 1) 106,3 0,0 2,8
Vägunderhåll 1) 103,2 -0,0 2,8
Gatuunderhåll 1) 104,0 -0,0 2,4
Banunderhåll 1) 103,0 0,1 1,0
Underhåll, totalt 1) 103,5 0,0 2,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2019, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/04/maku_2019_04_2019-05-23_tau_001_sv.html