Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, april 2019

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 164,8 -0,0 4,1
Grundbyggnadsarbeten 147,8 0,1 2,9
Jordbyggnadsarbeten 167,4 0,1 3,4
Bergbyggnadsarbeten 162,9 0,0 2,1
Krossarbeten 163,1 0,0 2,8
Beläggningsarbeten 170,5 -0,9 11,6
Vattenförsörjningsarbeten 163,4 0,4 3,4
Brobyggnadsarbeten 177,3 0,1 2,2
Skötsel och underhåll 1) 167,3 -0,0 2,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2019, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/04/maku_2019_04_2019-05-23_tau_004_sv.html