Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, augusti 2019

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,1 0,5 1,6
Geokonstruktioner 106,5 0,2 1,6
Markkonstruktioner 104,0 0,0 3,1
Bergkonstruktioner 103,4 0,6 2,6
Beläggningar 116,8 2,2 -1,8
Kommunaltekniska system 105,5 -0,2 1,3
Betongkonstruktioner 104,3 0,5 1,5
Tekniska och andra system 102,1 0,2 1,3
Krossarbeten 1) 105,6 0,0 1,4
Vägunderhåll 1) 103,1 0,1 2,3
Gatuunderhåll 1) 103,7 0,0 1,7
Banunderhåll 1) 103,9 0,9 2,1
Underhåll, totalt 1) 103,6 0,2 2,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2019, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/08/maku_2019_08_2019-09-23_tau_001_sv.html