Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, augusti 2019

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 116,6 0,5 1,6
Geokonstruktioner 118,2 0,2 1,6
Markkonstruktioner 116,7 0,0 3,1
Bergkonstruktioner 117,9 0,6 2,6
Beläggningar 112,8 2,2 -1,8
Kommunaltekniska system 118,8 -0,2 1,3
Betongkonstruktioner 120,0 0,5 1,5
Tekniska och andra system 109,0 0,2 1,3
Krossarbeten 1) 116,3 0,0 1,4
Vägunderhåll 1) 116,0 0,1 2,3
Gatuunderhåll 1) 115,8 0,0 1,7
Banunderhåll 1) 115,4 0,8 2,1
Underhåll, totalt 1) 115,8 0,2 2,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2019, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/08/maku_2019_08_2019-09-23_tau_002_sv.html