Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, augusti 2019

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 164,3 0,5 1,6
Grundbyggnadsarbeten 147,9 0,2 1,6
Jordbyggnadsarbeten 167,8 0,0 3,1
Bergbyggnadsarbeten 163,0 0,6 2,6
Krossarbeten 162,0 0,0 1,4
Beläggningsarbeten 166,9 2,2 -1,8
Vattenförsörjningsarbeten 162,8 -0,2 1,3
Brobyggnadsarbeten 176,4 0,5 1,5
Skötsel och underhåll 1) 167,2 0,1 2,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2019, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/08/maku_2019_08_2019-09-23_tau_004_sv.html