Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, oktober 2019

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 105,0 0,6 -0,2
Geokonstruktioner 106,5 0,7 0,8
Markkonstruktioner 103,7 -0,2 1,7
Bergkonstruktioner 103,3 -0,3 1,8
Beläggningar 111,5 4,0 -7,0
Kommunaltekniska system 104,4 0,5 -0,6
Betongkonstruktioner 103,8 -0,3 0,4
Tekniska och andra system 102,4 0,0 1,0
Krossarbeten 1) 106,4 0,3 0,6
Vägunderhåll 1) 102,5 -0,4 0,9
Gatuunderhåll 1) 103,6 0,0 0,9
Banunderhåll 1) 104,1 0,1 1,8
Underhåll, totalt 1) 103,3 -0,1 1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2019, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, oktober 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/10/maku_2019_10_2019-11-25_tau_001_sv.html