Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, oktober 2019

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 162,7 0,6 -0,2
Grundbyggnadsarbeten 147,9 0,7 0,8
Jordbyggnadsarbeten 167,3 -0,2 1,7
Bergbyggnadsarbeten 162,7 -0,3 1,8
Krossarbeten 163,3 0,3 0,6
Beläggningsarbeten 159,4 4,0 -7,0
Vattenförsörjningsarbeten 161,1 0,5 -0,6
Brobyggnadsarbeten 175,6 -0,3 0,4
Skötsel och underhåll 1) 166,2 -0,4 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2019, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, oktober 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/10/maku_2019_10_2019-11-25_tau_004_sv.html