Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2020

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,4 2,9 1,6
Geokonstruktioner 106,5 0,8 1,3
Markkonstruktioner 103,8 0,1 0,9
Bergkonstruktioner 103,7 0,3 1,3
Beläggningar 119,2 17,1 5,1
Kommunaltekniska system 105,1 2,2 1,2
Betongkonstruktioner 104,2 0,7 0,4
Tekniska och andra system 102,2 -0,0 0,7
Krossarbeten 1) 106,7 0,0 1,8
Vägunderhåll 1) 103,3 1,3 0,9
Gatuunderhåll 1) 104,7 1,3 1,6
Banunderhåll 1) 104,1 0,0 1,6
Underhåll, totalt 1) 104,1 1,0 1,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2020, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/01/maku_2020_01_2020-02-24_tau_001_sv.html