Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, januari 2020

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 116,9 2,9 1,6
Geokonstruktioner 118,2 0,8 1,3
Markkonstruktioner 116,6 0,1 0,9
Bergkonstruktioner 118,2 0,3 1,3
Beläggningar 115,2 17,1 5,1
Kommunaltekniska system 118,3 2,2 1,2
Betongkonstruktioner 120,0 0,7 0,4
Tekniska och andra system 109,1 -0,0 0,7
Krossarbeten 1) 117,6 0,0 1,8
Vägunderhåll 1) 116,1 1,3 0,9
Gatuunderhåll 1) 116,9 1,3 1,6
Banunderhåll 1) 115,6 0,0 1,6
Underhåll, totalt 1) 116,3 1,0 1,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2020, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, januari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/01/maku_2020_01_2020-02-24_tau_002_sv.html