Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2020

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 105,8 -0,5 0,6
Geokonstruktioner 105,8 -0,6 0,3
Markkonstruktioner 103,3 -0,5 0,0
Bergkonstruktioner 103,2 -0,5 0,7
Beläggningar 118,5 -0,6 3,4
Kommunaltekniska system 104,3 -0,7 -0,2
Betongkonstruktioner 103,7 -0,5 -0,1
Tekniska och andra system 102,2 0,0 0,6
Krossarbeten 1) 105,9 -0,7 0,4
Vägunderhåll 1) 103,4 0,1 0,9
Gatuunderhåll 1) 105,3 0,6 1,9
Banunderhåll 1) 104,1 0,0 1,5
Underhåll, totalt 1) 104,4 0,3 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 23.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2020, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/02/maku_2020_02_2020-03-23_tau_001_sv.html