Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2020

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 116,3 -0,5 0,6
Geokonstruktioner 117,5 -0,6 0,3
Markkonstruktioner 116,0 -0,5 0,0
Bergkonstruktioner 117,6 -0,5 0,7
Beläggningar 114,5 -0,6 3,4
Kommunaltekniska system 117,5 -0,7 -0,2
Betongkonstruktioner 119,4 -0,5 -0,1
Tekniska och andra system 109,1 0,0 0,6
Krossarbeten 1) 116,7 -0,7 0,4
Vägunderhåll 1) 116,3 0,1 0,9
Gatuunderhåll 1) 117,6 0,5 1,9
Banunderhåll 1) 115,6 0,0 1,5
Underhåll, totalt 1) 116,7 0,3 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 23.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2020, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/02/maku_2020_02_2020-03-23_tau_002_sv.html