Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, februari 2020

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 163,8 -0,5 0,6
Grundbyggnadsarbeten 147,0 -0,6 0,3
Jordbyggnadsarbeten 166,7 -0,5 0,0
Bergbyggnadsarbeten 162,6 -0,5 0,7
Krossarbeten 162,5 -0,7 0,4
Beläggningsarbeten 169,4 -0,6 3,4
Vattenförsörjningsarbeten 161,0 -0,7 -0,2
Brobyggnadsarbeten 175,5 -0,5 -0,1
Skötsel och underhåll 1) 167,6 0,1 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 23.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2020, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/02/maku_2020_02_2020-03-23_tau_004_sv.html