Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, mars 2020

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 104,3 -1,4 -2,0
Geokonstruktioner 105,1 -0,7 -1,2
Markkonstruktioner 102,2 -1,0 -1,4
Bergkonstruktioner 103,0 -0,2 -0,3
Beläggningar 113,3 -4,3 -5,8
Kommunaltekniska system 103,0 -1,3 -2,3
Betongkonstruktioner 103,3 -0,4 -1,3
Tekniska och andra system 102,0 -0,2 0,2
Krossarbeten 1) 104,0 -1,8 -2,2
Vägunderhåll 1) 103,1 -0,3 -0,1
Gatuunderhåll 1) 104,7 -0,6 0,6
Banunderhåll 1) 103,8 -0,3 0,9
Underhåll, totalt 1) 103,9 -0,4 0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2020, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, mars 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/03/maku_2020_03_2020-04-23_tau_001_sv.html