Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2020

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,6 -3,6 -5,5
Geokonstruktioner 114,8 -1,6 -2,8
Markkonstruktioner 113,7 -0,9 -2,4
Bergkonstruktioner 117,1 -0,2 -0,6
Beläggningar 91,0 -16,9 -21,0
Kommunaltekniska system 112,2 -3,3 -5,9
Betongkonstruktioner 118,4 -0,4 -1,9
Tekniska och andra system 108,8 -0,1 -0,1
Krossarbeten 1) 112,6 -1,7 -3,9
Vägunderhåll 1) 115,0 -0,9 -1,0
Gatuunderhåll 1) 115,9 -0,8 -0,2
Banunderhåll 1) 114,8 -0,4 0,4
Underhåll, totalt 1) 115,3 -0,7 -0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 25.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2020, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/04/maku_2020_04_2020-05-25_tau_002_sv.html