Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, april 2020

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 155,8 -3,6 -5,5
Grundbyggnadsarbeten 143,6 -1,6 -2,8
Jordbyggnadsarbeten 163,4 -0,9 -2,4
Bergbyggnadsarbeten 161,9 -0,2 -0,6
Krossarbeten 156,7 -1,7 -3,9
Beläggningsarbeten 134,6 -16,9 -21,1
Vattenförsörjningsarbeten 153,8 -3,3 -5,9
Brobyggnadsarbeten 174,0 -0,4 -1,9
Skötsel och underhåll 1) 165,7 -0,9 -1,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 25.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2020, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, april 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/04/maku_2020_04_2020-05-25_tau_004_sv.html