Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2020

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 109,4 -1,0 -6,8
Geokonstruktioner 114,4 -0,4 -3,5
Markkonstruktioner 112,6 -0,9 -3,6
Bergkonstruktioner 117,0 -0,1 -0,1
Beläggningar 87,0 -4,4 -25,6
Kommunaltekniska system 111,7 -0,4 -6,7
Betongkonstruktioner 117,8 -0,5 -1,6
Tekniska och andra system 109,1 0,3 -0,0
Krossarbeten 1) 111,7 -0,8 -4,6
Vägunderhåll 1) 114,2 -0,7 -1,8
Gatuunderhåll 1) 115,1 -0,7 -0,9
Banunderhåll 1) 113,9 -0,8 -0,4
Underhåll, totalt 1) 114,5 -0,7 -1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elsi Etelävuori 029 551 3481, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 23.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2020, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/05/maku_2020_05_2020-06-23_tau_002_sv.html