Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, maj 2020

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 154,2 -1,0 -6,8
Grundbyggnadsarbeten 143,1 -0,4 -3,5
Jordbyggnadsarbeten 161,9 -0,9 -3,6
Bergbyggnadsarbeten 161,7 -0,1 -0,1
Krossarbeten 155,5 -0,8 -4,6
Beläggningsarbeten 128,7 -4,4 -25,6
Vattenförsörjningsarbeten 153,2 -0,4 -6,7
Brobyggnadsarbeten 173,1 -0,5 -1,6
Skötsel och underhåll 1) 164,6 -0,7 -1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elsi Etelävuori 029 551 3481, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 23.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2020, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/05/maku_2020_05_2020-06-23_tau_004_sv.html