Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juli 2020

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,2 0,7 -4,2
Geokonstruktioner 115,7 0,4 -1,9
Markkonstruktioner 113,2 -0,1 -3,0
Bergkonstruktioner 116,8 -0,1 -0,3
Beläggningar 94,9 4,9 -14,0
Kommunaltekniska system 113,4 0,7 -4,7
Betongkonstruktioner 117,5 -0,1 -1,6
Tekniska och andra system 109,0 -0,2 0,2
Krossarbeten 1) 113,3 0,5 -2,6
Vägunderhåll 1) 114,8 0,3 -0,9
Gatuunderhåll 1) 115,7 0,2 -0,1
Banunderhåll 1) 114,2 0,1 -0,2
Underhåll, totalt 1) 115,0 0,2 -0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2020, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juli 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/07/maku_2020_07_2020-08-24_tau_002_sv.html