Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juli 2020

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 156,6 0,7 -4,2
Grundbyggnadsarbeten 144,7 0,4 -1,9
Jordbyggnadsarbeten 162,6 -0,1 -3,0
Bergbyggnadsarbeten 161,5 -0,1 -0,3
Krossarbeten 157,8 0,5 -2,6
Beläggningsarbeten 140,4 4,9 -14,0
Vattenförsörjningsarbeten 155,5 0,7 -4,7
Brobyggnadsarbeten 172,7 -0,1 -1,6
Skötsel och underhåll 1) 165,5 0,3 -0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2020, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juli 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/07/maku_2020_07_2020-08-24_tau_004_sv.html