Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, augusti 2020

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 135,7 0,0 -4,6
Geokonstruktioner 131,3 -0,2 -2,3
Markkonstruktioner 136,9 -0,1 -3,2
Bergkonstruktioner 139,5 -0,4 -1,3
Beläggningar 130,5 1,2 -14,8
Kommunaltekniska system 135,2 -0,0 -4,5
Betongkonstruktioner 140,1 -0,4 -2,5
Övriga tekniska system 125,4 0,1 0,1
Krossarbeten 1) 134,0 -0,2 -2,8
Underhåll 1) 140,2 0,2 -0,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2020, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, augusti 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/08/maku_2020_08_2020-09-23_tau_003_sv.html