Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, september 2020

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,9 0,6 -2,5
Geokonstruktioner 115,6 0,1 -1,5
Markkonstruktioner 114,1 1,0 -2,2
Bergkonstruktioner 116,3 0,0 -1,5
Beläggningar 96,6 0,6 -6,7
Kommunaltekniska system 114,4 0,9 -2,2
Betongkonstruktioner 117,9 0,7 -1,6
Tekniska och andra system 109,0 -0,1 -0,2
Krossarbeten 1) 113,2 0,0 -3,2
Vägunderhåll 1) 115,1 0,1 -0,5
Gatuunderhåll 1) 115,8 -0,1 0,1
Banunderhåll 1) 114,6 0,4 -0,7
Underhåll, totalt 1) 115,3 0,0 -0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2020, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/09/maku_2020_09_2020-10-23_tau_002_sv.html