Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, september 2020

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 157,7 0,6 -2,5
Grundbyggnadsarbeten 144,6 0,1 -1,5
Jordbyggnadsarbeten 164,0 1,0 -2,2
Bergbyggnadsarbeten 160,8 0,0 -1,5
Krossarbeten 157,5 0,0 -3,2
Beläggningsarbeten 143,0 0,6 -6,7
Vattenförsörjningsarbeten 156,8 0,9 -2,2
Brobyggnadsarbeten 173,3 0,7 -1,6
Skötsel och underhåll 1) 166,0 0,1 -0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2020, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/09/maku_2020_09_2020-10-23_tau_004_sv.html