Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, oktober 2020

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,9 0,0 -3,1
Geokonstruktioner 115,8 0,2 -2,0
Markkonstruktioner 114,6 0,4 -1,6
Bergkonstruktioner 116,8 0,4 -0,8
Beläggningar 95,1 -1,6 -11,7
Kommunaltekniska system 114,5 0,1 -2,6
Betongkonstruktioner 118,2 0,2 -1,1
Tekniska och andra system 109,1 0,1 -0,1
Krossarbeten 1) 113,7 0,5 -3,0
Vägunderhåll 1) 115,4 0,2 0,1
Gatuunderhåll 1) 115,9 0,1 0,2
Banunderhåll 1) 114,7 0,1 -0,7
Underhåll, totalt 1) 115,4 0,1 -0,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2020, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/10/maku_2020_10_2020-11-23_tau_002_sv.html