Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, oktober 2020

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 157,7 0,0 -3,1
Grundbyggnadsarbeten 144,9 0,2 -2,0
Jordbyggnadsarbeten 164,7 0,4 -1,6
Bergbyggnadsarbeten 161,5 0,4 -0,8
Krossarbeten 158,3 0,5 -3,0
Beläggningsarbeten 140,8 -1,5 -11,7
Vattenförsörjningsarbeten 156,9 0,1 -2,6
Brobyggnadsarbeten 173,7 0,2 -1,1
Skötsel och underhåll 1) 166,3 0,2 0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2020, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/10/maku_2020_10_2020-11-23_tau_004_sv.html