Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2020

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,9 0,0 -1,5
Geokonstruktioner 116,2 0,3 -1,0
Markkonstruktioner 114,8 0,2 -1,5
Bergkonstruktioner 116,6 -0,2 -1,0
Beläggningar 95,1 -0,0 -3,4
Kommunaltekniska system 114,2 -0,3 -1,6
Betongkonstruktioner 117,9 -0,2 -1,0
Tekniska och andra system 109,0 -0,1 -0,1
Krossarbeten 1) 113,9 0,1 -2,9
Vägunderhåll 1) 115,4 0,1 0,6
Gatuunderhåll 1) 116,0 0,1 0,5
Banunderhåll 1) 114,8 0,1 -0,7
Underhåll, totalt 1) 115,5 0,1 0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2020, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/11/maku_2020_11_2020-12-23_tau_002_sv.html