Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, november 2020

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 157,7 0,0 -1,5
Grundbyggnadsarbeten 145,4 0,3 -1,0
Jordbyggnadsarbeten 165,0 0,2 -1,5
Bergbyggnadsarbeten 161,3 -0,2 -1,0
Krossarbeten 158,5 0,1 -2,9
Beläggningsarbeten 140,8 -0,0 -3,4
Vattenförsörjningsarbeten 156,6 -0,2 -1,6
Brobyggnadsarbeten 173,3 -0,2 -1,0
Skötsel och underhåll 1) 166,4 0,1 0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2020, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/11/maku_2020_11_2020-12-23_tau_004_sv.html