Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, december 2020

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 103,1 1,2 -0,3
Geokonstruktioner 105,2 0,5 -0,4
Markkonstruktioner 102,7 0,4 -1,0
Bergkonstruktioner 102,3 -0,0 -1,1
Beläggningar 104,0 5,7 2,2
Kommunaltekniska system 102,8 1,4 0,0
Betongkonstruktioner 102,6 0,1 -0,9
Tekniska och andra system 102,3 0,1 0,0
Krossarbeten 1) 104,0 0,6 -2,5
Vägunderhåll 1) 102,8 0,1 0,9
Gatuunderhåll 1) 104,1 0,2 0,7
Banunderhåll 1) 103,6 0,1 -0,5
Underhåll, totalt 1) 103,5 0,2 0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2020, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/12/maku_2020_12_2021-01-25_tau_001_sv.html