Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2020

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 113,3 1,2 -0,3
Geokonstruktioner 116,8 0,5 -0,4
Markkonstruktioner 115,3 0,4 -1,0
Bergkonstruktioner 116,6 -0,0 -1,1
Beläggningar 100,5 5,7 2,2
Kommunaltekniska system 115,8 1,4 0,0
Betongkonstruktioner 118,1 0,1 -0,9
Tekniska och andra system 109,2 0,1 0,0
Krossarbeten 1) 114,6 0,6 -2,5
Vägunderhåll 1) 115,6 0,1 0,8
Gatuunderhåll 1) 116,2 0,2 0,7
Banunderhåll 1) 115,0 0,1 -0,5
Underhåll, totalt 1) 115,7 0,2 0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2020, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/12/maku_2020_12_2021-01-25_tau_002_sv.html