Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, december 2020

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 159,6 1,2 -0,3
Grundbyggnadsarbeten 146,1 0,5 -0,4
Jordbyggnadsarbeten 165,7 0,4 -1,0
Bergbyggnadsarbeten 161,2 -0,0 -1,1
Krossarbeten 159,6 0,6 -2,5
Beläggningsarbeten 148,7 5,7 2,2
Vattenförsörjningsarbeten 158,8 1,4 0,0
Brobyggnadsarbeten 173,6 0,1 -0,9
Skötsel och underhåll 1) 166,6 0,1 0,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2020, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/12/maku_2020_12_2021-01-25_tau_004_sv.html