Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2021

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 104,8 1,7 -1,5
Geokonstruktioner 106,5 1,2 0,0
Markkonstruktioner 103,7 1,1 -0,1
Bergkonstruktioner 102,9 0,5 -0,8
Beläggningar 109,3 5,1 -8,3
Kommunaltekniska system 104,9 2,0 -0,1
Betongkonstruktioner 103,7 1,1 -0,5
Tekniska och andra system 102,8 0,5 0,5
Krossarbeten 1) 106,2 2,1 -0,5
Vägunderhåll 1) 103,3 0,5 0,1
Gatuunderhåll 1) 104,9 0,8 0,2
Banunderhåll 1) 104,7 1,1 0,5
Underhåll, totalt 1) 104,3 0,8 0,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2021, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/01/maku_2021_01_2021-02-23_tau_001_sv.html