Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, januari 2021

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 162,3 1,7 -1,5
Grundbyggnadsarbeten 147,9 1,2 0,0
Jordbyggnadsarbeten 167,4 1,1 -0,1
Bergbyggnadsarbeten 162,1 0,5 -0,8
Krossarbeten 162,9 2,1 -0,5
Beläggningsarbeten 156,3 5,1 -8,3
Vattenförsörjningsarbeten 162,0 2,0 -0,1
Brobyggnadsarbeten 175,5 1,1 -0,5
Skötsel och underhåll 1) 167,5 0,5 0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2021, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, januari 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/01/maku_2021_01_2021-02-23_tau_004_sv.html