Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2021

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 107,6 2,7 1,7
Geokonstruktioner 107,7 1,2 1,8
Markkonstruktioner 104,7 0,9 1,4
Bergkonstruktioner 103,6 0,7 0,3
Beläggningar 122,2 11,8 3,2
Kommunaltekniska system 107,5 2,5 3,1
Betongkonstruktioner 104,5 0,8 0,8
Tekniska och andra system 103,0 0,3 0,8
Krossarbeten 1) 107,3 1,0 1,3
Vägunderhåll 1) 104,9 1,5 1,4
Gatuunderhåll 1) 106,4 1,4 1,1
Banunderhåll 1) 105,2 0,5 1,0
Underhåll, totalt 1) 105,6 1,3 1,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2021, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/02/maku_2021_02_2021-06-24_tau_001_sv.html