Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, februari 2021

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 166,7 2,7 1,7
Grundbyggnadsarbeten 149,6 1,2 1,8
Jordbyggnadsarbeten 169,0 0,9 1,4
Bergbyggnadsarbeten 163,2 0,7 0,3
Krossarbeten 164,5 1,0 1,3
Beläggningsarbeten 174,7 11,8 3,2
Vattenförsörjningsarbeten 166,0 2,5 3,1
Brobyggnadsarbeten 176,9 0,8 0,8
Skötsel och underhåll 1) 170,0 1,5 1,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2021, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, februari 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/02/maku_2021_02_2021-06-24_tau_004_sv.html