Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, mars 2021

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 119,5 1,1 4,2
Geokonstruktioner 120,5 0,7 3,3
Markkonstruktioner 117,9 0,3 2,8
Bergkonstruktioner 118,5 0,4 1,0
Beläggningar 122,5 3,7 11,9
Kommunaltekniska system 122,3 0,9 5,4
Betongkonstruktioner 121,6 1,0 2,2
Tekniska och andra system 110,4 0,4 1,4
Krossarbeten 1) 118,9 0,5 3,7
Vägunderhåll 1) 118,2 0,3 1,9
Gatuunderhåll 1) 119,2 0,3 2,0
Banunderhåll 1) 116,9 0,1 1,4
Underhåll, totalt 1) 118,3 0,2 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2021, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/03/maku_2021_03_2021-04-23_tau_002_sv.html