Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2021

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 108,6 0,5 8,2
Geokonstruktioner 108,8 0,4 4,9
Markkonstruktioner 105,5 0,5 4,6
Bergkonstruktioner 104,3 0,3 1,7
Beläggningar 122,1 0,3 30,4
Kommunaltekniska system 108,5 0,8 8,5
Betongkonstruktioner 107,8 1,2 5,5
Tekniska och andra system 104,6 0,4 2,2
Krossarbeten 1) 108,0 0,4 5,5
Vägunderhåll 1) 105,2 0,2 3,4
Gatuunderhåll 1) 106,8 0,2 3,3
Banunderhåll 1) 105,5 0,2 2,6
Underhåll, totalt 1) 106,0 0,2 3,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joackim Raikamo 029 551 3761, Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2021, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/06/maku_2021_06_2021-07-23_tau_001_sv.html