Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juni 2021

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 119,4 0,5 8,2
Geokonstruktioner 120,8 0,4 4,9
Markkonstruktioner 118,5 0,5 4,6
Bergkonstruktioner 118,9 0,3 1,7
Beläggningar 118,0 0,3 30,4
Kommunaltekniska system 122,3 0,8 8,5
Betongkonstruktioner 124,1 1,2 5,5
Tekniska och andra system 111,6 0,4 2,2
Krossarbeten 1) 119,0 0,4 5,5
Vägunderhåll 1) 118,3 0,2 3,4
Gatuunderhåll 1) 119,3 0,2 3,3
Banunderhåll 1) 117,1 0,2 2,6
Underhåll, totalt 1) 118,5 0,2 3,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joackim Raikamo 029 551 3761, Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2021, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/06/maku_2021_06_2021-07-23_tau_002_sv.html