Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juli 2021

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 120,4 0,8 8,3
Geokonstruktioner 122,4 1,3 5,8
Markkonstruktioner 118,6 0,1 4,9
Bergkonstruktioner 118,7 -0,2 1,6
Beläggningar 121,0 2,6 27,6
Kommunaltekniska system 123,1 0,7 8,5
Betongkonstruktioner 126,0 1,5 7,2
Tekniska och andra system 112,1 0,4 2,8
Krossarbeten 1) 119,2 0,2 5,1
Vägunderhåll 1) 118,6 0,3 3,4
Gatuunderhåll 1) 119,6 0,3 3,3
Banunderhåll 1) 117,2 0,1 2,6
Underhåll, totalt 1) 118,7 0,2 3,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2021, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/07/maku_2021_07_2021-08-23_tau_002_sv.html