Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, augusti 2021

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,7 1,1 9,4
Geokonstruktioner 111,0 0,7 6,7
Markkonstruktioner 106,3 0,6 5,6
Bergkonstruktioner 105,3 1,1 3,2
Beläggningar 127,4 1,7 28,2
Kommunaltekniska system 110,5 1,1 9,7
Betongkonstruktioner 112,0 2,3 10,2
Tekniska och andra system 106,1 1,1 3,8
Krossarbeten 1) 109,1 0,9 6,3
Vägunderhåll 1) 105,8 0,3 3,4
Gatuunderhåll 1) 107,7 0,5 3,7
Banunderhåll 1) 106,7 1,0 3,7
Underhåll, totalt 1) 106,8 0,5 3,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2021, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/08/maku_2021_08_2021-09-23_tau_001_sv.html