Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, oktober 2021

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,3 1,3 10,3
Geokonstruktioner 113,6 1,3 8,9
Markkonstruktioner 107,3 0,9 5,2
Bergkonstruktioner 106,5 1,1 3,9
Beläggningar 130,2 3,1 32,2
Kommunaltekniska system 112,3 1,4 10,5
Betongkonstruktioner 113,2 0,4 10,3
Tekniska och andra system 107,6 0,6 5,3
Krossarbeten 1) 112,1 2,1 8,6
Vägunderhåll 1) 106,2 0,1 3,5
Gatuunderhåll 1) 108,3 0,4 4,3
Banunderhåll 1) 107,6 0,5 4,1
Underhåll, totalt 1) 107,4 0,3 4,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2021, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/10/maku_2021_10_2021-11-23_tau_001_sv.html