Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, oktober 2021

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 123,4 1,3 10,3
Geokonstruktioner 126,1 1,3 8,9
Markkonstruktioner 120,5 0,9 5,2
Bergkonstruktioner 121,4 1,1 3,9
Beläggningar 125,8 3,1 32,2
Kommunaltekniska system 126,5 1,4 10,5
Betongkonstruktioner 130,4 0,4 10,3
Tekniska och andra system 114,9 0,6 5,3
Krossarbeten 1) 123,5 2,1 8,6
Vägunderhåll 1) 119,4 0,1 3,5
Gatuunderhåll 1) 120,9 0,3 4,3
Banunderhåll 1) 119,4 0,5 4,1
Underhåll, totalt 1) 120,0 0,3 4,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2021, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/10/maku_2021_10_2021-11-23_tau_002_sv.html