Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, oktober 2021

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 173,9 1,3 10,3
Grundbyggnadsarbeten 157,7 1,3 8,9
Jordbyggnadsarbeten 173,2 0,9 5,2
Bergbyggnadsarbeten 167,8 1,1 3,9
Krossarbeten 172,0 2,2 8,6
Beläggningsarbeten 186,1 3,1 32,2
Vattenförsörjningsarbeten 173,4 1,4 10,5
Brobyggnadsarbeten 191,6 0,4 10,3
Skötsel och underhåll 1) 172,1 0,1 3,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2021, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/10/maku_2021_10_2021-11-23_tau_004_sv.html