Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2021

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 125,0 0,2 10,4
Geokonstruktioner 126,4 -0,3 8,3
Markkonstruktioner 120,6 -0,2 4,6
Bergkonstruktioner 122,5 0,9 5,1
Beläggningar 133,0 0,5 32,3
Kommunaltekniska system 127,1 -0,4 9,7
Betongkonstruktioner 132,2 1,2 11,9
Tekniska och andra system 115,7 0,3 6,0
Krossarbeten 1) 123,0 -0,7 7,3
Vägunderhåll 1) 119,4 -0,1 3,3
Gatuunderhåll 1) 121,0 -0,1 4,1
Banunderhåll 1) 119,5 -0,1 3,9
Underhåll, totalt 1) 120,1 -0,1 3,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2021, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/12/maku_2021_12_2022-01-24_tau_002_sv.html