Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindexet för anläggningsmaskiner har reviderats

Kostnadsindexet för anläggningsmaskiner har reviderats och basåret har ändrats till år 2010. Indexets viktstruktur har korrigerats för att motsvara kostnadsstrukturen 2010. Indexserierna med basåren 2005=100, 2000=100 och 1990=100 förlängs genom kedjning. Framställningen av indexserien med basår 1995=100 har upphört.


Senast uppdaterad 20.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för anläggningsmaskiner [e-publikation].
ISSN=2342-3579. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/markki/markki_2013-05-20_uut_001_sv.html