Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4
Tillgånger S1 Totala ekonomin 719 062 794 593 752 198 734 365 697 762
S11 Icke-finansiella företag 121 035 127 868 131 847 131 237 132 523
S121 Centralbanken 45 139 51 141 55 900 54 928 45 908
S122 Övriga monetära finansinstitut 291 461 329 680 284 124 278 718 241 297
S123 Penningmarknadsfonder 2 351 2 765 2 732 2 657 2 553
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 62 403 68 673 67 995 64 061 67 503
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 20 907 23 437 23 930 24 484 24 810
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 24 458 27 064 25 368 25 722 26 229
S1311 Staten 18 742 21 181 22 437 18 410 18 618
S1313 Lokalförvaltning 436 482 427 447 458
S1314 Socialskyddsfonder 119 744 128 217 124 101 121 667 125 144
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 387 14 084 13 337 12 035 12 718
Skulder S1 Totala ekonomin 725 174 800 469 748 599 734 761 705 805
S11 Icke-finansiella företag 182 661 203 319 198 718 190 428 201 361
S121 Centralbanken 10 607 10 748 11 437 11 344 11 538
S122 Övriga monetära finansinstitut 363 007 408 731 366 737 364 047 319 789
S123 Penningmarknadsfonder 37 42 46 47 36
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 17 260 19 223 18 857 17 704 18 747
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 31 014 35 351 33 169 35 546 36 975
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1 284 1 250 983 987 1 060
S1311 Staten 111 771 113 573 111 849 107 766 109 339
S1313 Lokalförvaltning 2 791 2 589 2 639 2 629 2 671
S1314 Socialskyddsfonder 3 728 4 589 3 108 3 208 3 234
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 1 014 1 055 1 055 1 055 1 055
Netto S1 Totala ekonomin -6 112 -5 876 3 600 -396 -8 043
S11 Icke-finansiella företag -61 626 -75 450 -66 871 -59 191 -68 838
S121 Centralbanken 34 531 40 393 44 462 43 584 34 370
S122 Övriga monetära finansinstitut -71 546 -79 051 -82 612 -85 329 -78 492
S123 Penningmarknadsfonder 2 314 2 724 2 686 2 610 2 517
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 45 143 49 450 49 138 46 357 48 756
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -10 107 -11 914 -9 238 -11 062 -12 165
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 23 174 25 814 24 385 24 735 25 170
S1311 Staten -93 029 -92 391 -89 412 -89 356 -90 721
S1313 Lokalförvaltning -2 355 -2 107 -2 212 -2 183 -2 213
S1314 Socialskyddsfonder 116 017 123 628 120 992 118 459 121 910
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 372 13 029 12 282 10 980 11 663
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2016, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/01/mata_2016_01_2016-03-15_tau_003_sv.html