Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro

  År/månad
2015/09 2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 7 911 8 127 7 727 8 000 6 875 7 369
1.1 Varor 4 693 4 844 4 396 4 679 3 709 4 220
1.2 Tjänster 1 803 1 940 1 940 1 940 1 838 1 840
1.3 Primära inkomster 1 319 1 244 1 292 1 283 1 233 1 213
1.4 Sekundära inkomster 96 98 98 98 96 96
Utgifter 1. Bytesbalans 7 511 7 891 7 668 7 973 6 988 7 224
1.1 Varor 4 495 4 606 4 389 4 609 3 822 4 060
1.2 Tjänster 1 831 2 066 2 052 2 068 1 899 1 914
1.3 Primära inkomster 956 941 950 1 018 948 930
1.4 Sekundära inkomster 229 278 278 278 319 319
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2016, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/02/mata_2016_02_2016-04-15_tau_002_sv.html