Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/02 2016/03
1. Bytesbalans 287 404 109 -136
1.1 Varor 2 522 2 457 133 29
1.2 Tjänster -1 282 -1 228 -83 -79
1.3 Primära inkomster 1 193 1 338 282 130
1.4 Sekundära inkomster -2 147 -2 162 -224 -216
2. Kapitalbalans 202 202 17 17
3. Finansiell balans -2 413 -3 240 -839 -2 825
3.1 Direktinvesteringar -16 976 5 201 3 473 -202
3.2 Portföljinvesteringar 631 -10 598 -597 6 058
3.3 Övriga investeringar 19 253 6 452 -4 307 -8 748
3.4 Finansiella derivat -5 102 -4 213 229 134
3.5 Valutareserv -219 -81 363 -67
4. Restpost -2 902 -3 846 -964 -2 706
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2016, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/03/mata_2016_03_2016-05-13_tau_004_sv.html