Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro

  År/månad
2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 6 824 7 318 7 995 7 739 7 911 8 328
1.1 Varor 3 687 4 202 4 509 4 389 4 424 5 038
1.2 Tjänster 1 807 1 807 1 803 1 873 1 873 1 872
1.3 Primära inkomster 1 229 1 209 1 583 1 380 1 517 1 322
1.4 Sekundära inkomster 101 101 101 97 97 97
Utgifter 1. Bytesbalans 6 973 7 215 8 124 8 109 8 275 8 547
1.1 Varor 3 868 4 110 4 521 4 438 4 376 4 532
1.2 Tjänster 1 852 1 868 1 874 1 979 1 974 1 980
1.3 Primära inkomster 936 919 1 412 1 408 1 642 1 752
1.4 Sekundära inkomster 317 317 317 284 284 284
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2016, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/06/mata_2016_06_2016-08-15_tau_002_sv.html