Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro

   
2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11
Inkomster 1. Bytesbalans 8 244 7 277 7 282 7 808 7 957 7 884
1.1 Varor 5 071 4 121 4 151 4 737 4 591 4 593
1.2 Tjänster 1 781 1 758 1 759 1 759 2 039 2 039
1.3 Primära inkomster 1 295 1 283 1 258 1 197 1 239 1 163
1.4 Sekundära inkomster 96 115 115 115 88 88
Utgifter 1. Bytesbalans 8 477 7 533 7 263 7 547 7 710 7 689
1.1 Varor 4 558 4 099 4 290 4 474 4 567 4 529
1.2 Tjänster 2 091 1 932 1 943 1 952 2 155 2 150
1.3 Primära inkomster 1 585 1 268 796 888 758 781
1.4 Sekundära inkomster 244 234 234 234 230 230
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2016, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/11/mata_2016_11_2017-01-13_tau_002_sv.html