Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2016, miljoner euro

   
2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11
Tillgångar Totalt -44 286 8 898 -11 639 -16 397 -9 499 -10 681
1. Direktinvesteringar -1 525 732 59 672 43 -135
2. Portföljinvesteringar -3 462 -1 058 3 243 4 311 714 -1 668
3. Övriga investeringar -32 089 14 776 -7 209 -13 415 -3 458 953
4. Finansiella derivat -7 337 -5 377 -7 831 -8 105 -6 800 -9 802
5. Valutareserv 127 -175 99 140 3 -28
Skulder Totalt -48 159 11 208 -9 509 -16 488 -9 418 -5 949
1. Direktinvesteringar -3 361 387 1 001 -58 -444 27
2. Portföljinvesteringar -1 904 1 217 -74 450 -2 062 6 508
3. Övriga investeringar -34 813 14 527 -2 094 -9 631 -901 -2 451
4. Finansiella derivat -8 081 -4 923 -8 342 -7 249 -6 011 -10 033
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2016, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/11/mata_2016_11_2017-01-13_tau_003_sv.html